AmnioMAX - II 完全培养基(羊水培养基)

 • 销售价:
 • List price:
 • 商品评分: /////..... (共0人评论)
货品编号:
A5557001
 • - + 库存:

商品详情

 • 品牌:ThermoFisher
 • 所属分类:试剂
 • 商品编号:A5557001
 • 中文名称
 • 产品描述
 • 运输温度:干冰
 • 保存温度
 • 特殊说明:国械备 20210210 号
我们营业的时间:8:30-17:00